TUINAANLEG

De tuinaanleg geschiedt conform het ontwerp. In grote lijnen komt dit op het volgende neer:

  • het verwijderen en op een milieubewuste wijze verwerken van de oude tuinmaterialen;
  • het opschonen van de tuin, waarbij eventuele waardevolle beplanting wordt bewaard voor hergebruik;
  • het verrichten van uitzetwerkzaamheden en het aanbrengen van zand en tuingrond;
  • het ingraven van elektriciteitskabels en/of beregeningsleidingen;
  • het leggen van de bestrating en het metselen van traptreden en/of muurtjes;
  • het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden (pergola’s, tuinafscheidingen, vijvers, vlonders, beschoeiingen en tuinhuisjes) en het aansluiten van de verlichting;
  • het aanbrengen van beplanting, bemesting en (eventueel) het gazon.

Voor de uiteindelijke oplevering worden nog de puntjes op de i gezet, en worden desgewenst ornamenten en kunstwerken geplaatst. Alle werkzaamheden worden zo veel mogelijk in een aaneengesloten periode uitgevoerd.

Omdat wij staan voor ons product verlenen wij nazorg. Hieronder verstaan wij het oplossen van onverhoopte mankementen die kort na de aanleg zijn ontstaan, bijvoorbeeld het vervangen van niet-aangeslagen beplanting.